wz

Galerie Goa'uldů:

Toto je takový přehled všech nepřátel lidstva - Goa'uldů - ze seriálu Stargate SG-1 (+ Ra z Filmu Stargate). Dosud chybějící charakteristiky budou v budoucnu doplněny - jak dovolí čas, kterého je málo. Proto uvítám veškerou vaši pomoc - za každou připomínku, zajímavost, vypracovanou charakteristiku Goa'ulda (autoři samozřejmě budou na stránkách uvedeni, budou-li si to přát) - prostě za všechno, co by mi pomohlo při vytváření této sekce, budu vděčný. Rád bych zde uvedl co nejpodrobnější charaketristiky pro další zjednodušení orientace v mnohdy spletitých seriálových liniích, nehledě na to, že mě to zajímá...

Který Goa'uld a proč je (byl) váš nejoblíbenější? Který by si podle vás zasloužil v seriálu více prostoru? -> vyjádřete se v Guestbooku

 
    herecký představitel   epizody
Amaunet Vaitiare Bandera Její charakteristika bude doplněna...  

Anubis

David Palffy Jeho charakteristika bude brzy doplněna...  
Apophis Peter Williams Podle Knihy mrtvých byl Apophis Bůh Had, který vládl noci. Byl to bratr Ra. Jeho hostitel byl ve Starém Egyptě písařem v Amónově chrámu v Karnaku. Apophis se svými Jaffy napadl základnu SGC rok po první misi pozemšťanů na Abydos (film). Napadli ostrahu střežící bránu, unesli jednu důstojnici a ostatní členy ostrahy pobili. O´Neill byl se svým týmem opět vyslán na Abydos, který brzy Apophis také napadl - unesl Jacksonovu ženu a jejího bratra Skaaru na svou planetu Chulak. O'Neill se se svými lidmi ihned vydal na Chulak, aby je osvobodili. Zde však padli do rukou Apophise. Díky seznámení se s Teal´cem, Apophisovým <<více>> I/1-2, I/8, I/22, II/1, II/8, II/9, II/18, III/6,
III/9, III/12, III/13, IV/14, IV/22, V/1
Baal Cliff Simon

Poprvé se objevil v epizodě V/15 - Summit. Daniel dostal od vládce Ti dobrou radu: "Od Baala nepřijímej žádné dary." Mají ve zvyku explodovat, zvlášť, když se cítí přehlížen. Raději vyhubil 60 milionů obyvatel dvou hvězdných soustav, než aby prohrál územní spor se Sokarem. V epizodě VI/6 (Abbyss) věznil na své tajné experimentální základně Jacka, protože ten měl před tím v sobě na chvíli Tok´ru Keynana. Baal Jacka mučil, aby zjistil, co ví. Aby lidé z SG dostali Jacka z přísně střežené základny, "poslali" na Baala vládce Ti, který na něj zaútočil, protože Baal <<více>>

V/15, V/16, VI/6, VII/2
  Bastet Natasha Khadr Zatím se objevila pouze v epizodách V/15 a V/16 jako jedna z účastníků summitu Goaldských vládců. Spolu s Kálí uzavřeli smlouvu se Soubecem, pak ho napadli během hostiny. Přestal být ostražitý. Říká se, že jeho hlava stále zdobí Bastetin palác v Bubastisu. V/15, V/16
Chronos Ron Halder Byl to raný řecký bůh, bůh osudu, jeden z dvanácti Titánů, kteří získali dominantní postavení. Byl otcem Dia, Hery, Poseidona a Háda. Nejvlivnější vládce Soustavy. On původně vyhnal Sokara, také byl zavilým nepřítelem Apophise. Proto se zřejmě vládcové Soustavy nepřipojili k Apophisově útoku na Zemi. Teal'cův otec byl Chronosovým prvním mužem. Když byl Teal'c ještě malé dítě, nařídil Chronos jeho otcovi zaútočit na Goa'ulda, který byl mocnější. Byla to předem ztracená bitva. Když bylo všechno ztraceno, Chronos Tealcova otce za trest zabil a Tealca <<více>> III/3, IV/21

Conrad

Bill Marchant Goald v Adrianu Conradovi - Jeho charakteristika bude brzy doplněna...  
Hathor Suanne Braun Hathor je bohyní, která byla uctívána v mnoha kulturách. Společně s Bohem Ra se podílela na zotročení lidí a v Egyptě byla uctívána jako Bohyně Lásky. V Řecku se jí říkalo Aphrodite. Podle Egyptské mytologie byla poslána Bohem Ra, aby zničila lidstvo, ona se však vzepřela, neboť radši lidstvo kontrolovala, než aby ho zničila. Za to byla Bohem Ra potrestána a uvězněna ve svém sarkofágu v Mayské pyramidě po tisíce let. Hathor byla Goaldská královna - což znamená, že měla schopnost produkovat nové Goaldské larvy, které byly následně implantovány do těl <<více>> I/14, II/22, III/1
Heru´ur Douglas H. Arthurs Heru'ur je synem Ra a Hathor. Poprvé se objevil na Cimmerii poté, co tam bylo zničeno Thorovo kladivo. Podrobil si místní obyvatelstvo, zřídil si zde základnu a zahájil stavbu nových lodí. Jeho plány mu překazil tým SG-1, s kterým se zde setkal, a který zavolal Asgardy, kteří zničili všechny jeho jednotky a techniku. Heru'ur v poslední chvíli unikl skrz bránu. SG-1 se s ním opět setkala na Abydosu, kde se snažil chytit Amaunet a její dítě. Jack zde nožem zasáhl ruku Heru'ura a ten se poté odtransportoval kruhy na svou loď a uprchl. Později se Heru´ur stal spojencem Apophise. Oba Goaldi ovládali největší armády a svého <<více>> II/6, II/9, IV/4
  Imhotep Rick Worthy Imhotep byl pouze jeden z druhořadých goaldů, který byl zabit při vzpouře svých Jaffů - alespoň to tak vypadalo. Všichni vzbouření Jaffové, kteří již nechtěli sloužit goaldům, se shromáždili na jedné planetě pod vedením charismatického bojovníka K´tana. Ten různými - většinou sebevražednými - útoky podnikal neustálé útoky proti goaldím vládcům - a lákal nové Jaffy z jejich armád. Na jednu z těchto misí poslal i Teal´ca, který se k němu také přidal. Avšak od vládce Ti Teal´c poznal pravdu - z K´tana se nakonec vyklubal Imhotep, který svobodné Jaffy využíval pouze k tomu, aby získal zpět svou moc a armádu pro své dobyvačné plány. V souboji muže proti muži pak Teal´c zvítězil a zbavil tak Jaffy navždy Imhotepovy hrozby. V/18
  Kálí Suleka Mathew Kálí Ničitelka - zatím se objevila pouze v epizodách V/15 a V/16 jako jedna z účastníků summitu Goaldských vládců. Spolu s Bastet uzavřeli smlouvu se Soubecem, pak ho napadli během hostiny. Přestal být ostražitý.Říká se, že jeho hlava stále zdobí Bastetin palác v Bubastisu. V/15, V/16
Klorel Alexis Cruz Jeho charakteristika bude doplněna... I/2, I/22, II/1, III/15
vMorrigan Bonnie Kilroe Rada vládce Ti Danielovi: "Nestýkej se s Morriganiným sluhou." Pokouší se při nezávazné konverzaci vylákat strategické informace. Tiův poslední sluha mu nechtě prozradil polohu jeho základny na Valoně a odčinil to tím, že pak zemřel při útoku - a právě proto ho nahradil sluha Jarren, za něhož se při summitu Goaldů Daniel vydával.. V/15, V/16

Nirrti

Jacqueline Samuda Podle hinduistů to byla bohyně temnot. Ví se toho o ní jen málo. Tento goald - s ženským hostitelem - je znám jako experimentátor, který se při svých pokusech za účelem vytvoření supertvora neštítí vyhladit třeba i celé populace. Na planetě Hanka našel SG tým všechny její obyvatele mrtvé - kromě jedné malé vyděšené holčičky (Cassandry). Samozřejmě ji vzali na Zemi, ale netušili, že tím si s sebou vzali obrovskou hrozbu - Cassandra v sobě totiž měla goaldské zařízení s účinkem srovnatelným s atomovou bombou. Bylo to dílo Nirrti, která připravila léčku v podobě malé dívky Cassandry, aby zapříčinila zkázu <<více>> III/3, V/6, VI/16
  Olokun Kwesi Ameyaw Vládce Ti ho Danielovi popisuje takto: "Olokun stále kypí zlostí nad prohrou s mými silami. A kvůli tomu se tě může pokusit zabít. Nevystav mě posměchu tím, že se necháš snadno zavraždit!" V/15, V/16
Ra   Podle Egyptské mytologie je Ra Bohem Slunce. Goald žijící v umírajícím těle hostitele si našel nového hostitele v těle mladého chlapce v Egyptě na Zemi. Po povstání, které na Zemi vzniklo, unikl na Abydos a vzal si s sebou tisíce otroků. Když se s lidmi ze Země opět setkal při úplně první misi Jacka a Daniela na Abydos (film Stargate), byl překvapen, jak moc pokročili lidé ve vývoji, a že jsou schopni ovládat atomovou energii. Podařilo se mu ukořistit jadernou hlavici, kterou přinesl Jack na Abydos, aby zničil zdejší Hvězdnou Bránu. Ra se rozhodl poslat tuto <<více>> Film
Ramius V epizodě Evolution 1 se sešel s Goau´ldem Til´Gathem, aby se s ním spojil v boji proti Baalovým a Anubisovým vojskům. Jejich setkání však muselo být předem vyzrazeno Anubisovi, neboť ten proti nim vyslal svého uměle vyrobeného supervojáka, který většinu Jaffů přítomných jednání zabil. Narozdíl od Til´Gatha, který byl zabit ihned, Ramiusovi se podařilo jen tak tak uniknout. Později zajal Jacka, Teal´ca, Sam, Bra'taca a další vojáky a Jaffy, protože jim nevěřil ,že oni se zajímají pouze o chycení živého supervojáka, aby o něm zjistili bližší informace. Ramius byl se svými Jaffy tímto supervojákem zabit, Jaffa hlídající SG je naštěstí stačil propustit a uprchnout na Zemi.. . VII/11
Seth Robert Duncan Seth zosobňoval starověkého egyptského boha chaosu a války. Pokusil se svrhnout Goaldské Vládce Systému a na jeho hlavu vypsaly odměnu jak Vládci Systému, tak Tok'rové. Seth se na Zemi schovával a potom, co byla Hvězdná Brána pohřbena v Gíze, byl na Zemi uvězněn. I když zůstal na Zemi, stále toužil po moci a nechal se uctívat. Vytvořil mnoho kultů v mnoha stoletích - od ztělesnění boha Typhona v antickém Řecku přes vedení sebevražedného kultu v 18.století v Anglii až po vedení malé skupinky následovníků na sever od Seattlu na konci <<více>> III/2
Sokar David Palffy Sokar je Goald ze staré doby. Kdysi vládl celé Soustavě, ale před mnoha staletími ho porazila aliance, do které patřili i Apophis a Ra. Apophis i ostatní věřili, že Sokara zničili, ale zjevně se mýlili. Sokar je známý i z pozemské mytologie. Bylo to obávané božstvo ve starém Egyptě, původní Bůh Smrti. Podle Knihy mrtvých měl kdysi vládnout celé Zemi. Jeho země kolem Memfisu byly pokryty temnotou a obývány hady. Tuatu (podsvětí) bylo naplněno jezery s ohněm, do nichž za trest svrhávali hříšníky po mučení a zohavení. Jeho prvními hostiteli zřejmě byli Unasové <<více>> II/18, III/12, III/13
Tanith Peter Wingfield Jeho charakteristika bude brzy doplněna... IV/4, IV/22, V/9, V/14
Ti (Yu) Vince Crestejo
Celé jméno: Ti Chuang Šang Yu. Možná byl jedním z prvních čínských císařů. Měl prý magické schopnosti a vyskočil na svět z dračího těla. Podle svitků založil první známou dynastii, která vládla dost krutě. Jeho vláda však měla i velké pozitivní důsledky. Jeho zájmy zpočátku spočívaly ve zcela jiných částech galaxie než Země a její zájmy.
Poprvé se objevil v epizodě III/3 Fair Game, kde se spolu s Chronosem a Nirrti účastní jednání s lidmi a Asgardy o zařazení Země do smlouvy o chráněných planetách (když <<více>>
III/3, V/15, V/16, V/18
Til' gath
V epizodě Evolution 1 se sešel s Goau´ldem Til´Gathem, aby se s ním spojil v boji proti Baalovým a Anubisovým vojskům. Jejich setkání však muselo být předem vyzrazeno Anubisovi, neboť ten proti nim vyslal svého uměle vyrobeného supervojáka, který většinu Jaffů přítomných jednání zabil. Narozdíl od Ramiuse, který stěží unikl, byl Til' Gath zabit.
VII/11

Unas

Vincent Hammond
(hlas: James Earl Jones)

Unas - Ten První - obrovský humanoidní tvor, je považován za prvního hostitele. Tito tvororvé žijí na stejné planetě jako původní Goaldi. Unas se stal mýtem. Podle legend má schopnost regenerace a k přežití využívá dlouhá období spánku, takže muže přežít i víc než tisíc let. Má zelenou krev. Unas se objevil v epizodě Thorovo kladivo, kde byl uvězněn v Labyrintu spolu s Tealcem, odkud nemohli ven kvůli asgardskému zařízení chránícímu tuto planetu. Tealc se nakonec ven dostal, Unas byl v souboji zabit. Příslušníci jeho druhu (avšak bez Goaldů v sobě), se poté objevili v několika dalších epizodách.
I/10

Usirev

Anna-Louise Plowman Jeho (její) charakteristika bude brzy doplněna... IV/13, V/15, V/16, V/22
Zipacna Kevin Durand Lord Zipacna - poprvé se objevil již v epizodě III/15, kde zastupoval při Triadu (tollanský soud) Klorela při sporu o bezvýhradné právo využívat Skaarovo tělo. Zipacna však využil Triad jen jako záminku, aby získal čas, jeho lidé mohli zničit tollanská obranná zařízení tak, aby je mohla Zipacnova loď zničit přímo z oběžné dráhy a napadnout Tollan. Triad nakonec rozhodl ve prospěch Skaary a Zipacnův plán byl zničen zásluhou Tealca, který jeho plány včas odhalil a zachránil za pomoci SG-1 nevěřící Tollánce. Zipacnova loď byla zničena, samotnému Zipacnovi se však podařilo včas uprchnout hvězdnou bránou. Poté se objevuje jako služebník Anubise - později III/15, V/15, V/16

HOME

(c) 2001 - 2004 Martin Nepraš, nepmartyg@seznam.cz